KP-1983 รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ การฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45

30฿

คำอธิบาย

KP-1983 รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ การฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45

 

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 30 บาท
จัดทำโดย สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์