KP-1979 ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ

120฿

คำอธิบาย

KP-1979    ข้อสอบทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 120 บาท
จัดทำโดย สำนักงานศาลยุติธรรม