Sale!

KP-1978 ศาลปกครอง และการดำเนินคดีในศาลปกครอง

230฿ 219฿

คำอธิบาย

KP-1978   ศาลปกครอง และการดำเนินคดีในศาลปกครอง

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย ดร. ฤทัย หงส์สิริ