KP-1893 พร้อมสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น มาตรา 157-192

120฿

คำอธิบาย

KP-1893   พร้อมสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น  มาตรา 157-192

 

สารบัญ
-เกริ่นนำ
-บทที่ 1 แบบของคำฟ้อง
-บทที่ 2 การไต่สวนมูลฟ้อง
-บทที่ 3 โจทย์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยาน
-บทที่ 4 การพิจารณาคดีอาญา
-บทที่ 5 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
ราคา 120 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์