KP-1876 กฎหมายวิ.แพ่งพิสดารเล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

270฿

คำอธิบาย

KP-1876  กฎหมายวิ.แพ่งพิสดารเล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

 

กฎหมายวิ.แพ่งพิสดารเล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

 

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2557

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (Jurisprudence Group)