KP-1872 พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ป.วิ.อ. แก้ไขเพิ่มเติม 2557 มาตรา 157-192

120฿

คำอธิบาย

KP-1872  พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ป.วิ.อ. แก้ไขเพิ่มเติม 2557 มาตรา 157-192

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
จำนวน: 164 หน้า
ขนาด: กระดาษ A5

 

สารบาญ
กริ่นนำ
บทที่ 1 แบบของคำฟ้อง
บทที่ 2 การไต่ส่วนมูลฟ้อง
บทที่ 3 โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยาน
บทที่ 4 การพิจารณาคดีอาญา
บทที่ 5 การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ราคา 120 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์