KP-1866 คำพิพากษาฎีกา อาญาที่น่าสนใจ พร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาถึงปี 2557

330฿

คำอธิบาย

KP-1866  คำพิพากษาฎีกา อาญาที่น่าสนใจ พร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาถึงปี 2557

พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2558
จำนวน: 279 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 330 บาท
จัดทำโดย ภวิศร์ เชาวลิตถวิล (เนตบัณฑิต อันดับที่ 1 รุ่นที่ 59) ผู้พิพากษา