KP-1865 รวมข้อสอบ พร้อมแนวคำตอบ การฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 42-43

90฿

คำอธิบาย

KP-1865   รวมข้อสอบ พร้อมแนวคำตอบ การฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 42-43

 

รวมข้อสอบ พร้อมแนวคำตอบ การฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 42-43

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4

ราคา 90 บาท
จัดทำโดย สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์