KP-1861 หลัก วิ.อาญา

175฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

KP-1861   หลัก วิ.อาญา

สารบัญ

แผนผังการดำเนินคดีอาญา

มาตรการใน ป.วิ.อาญา

สอบสวน (กรณีอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง)

ไต่สวนมูลฟ้อง (กรณีราษฎรฟ้องเอง)

พิจารณาคดี

พิพากษาและคำสั่ง

อุทธรณ์/ฎีกา

ราคา 175 บาท

จัดทำโดย สุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม