KP-1856 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ ภาค 4 (อุทธรณ์และฏีกา)

100฿

คำอธิบาย

KP-1856  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ  ภาค  4  (อุทธรณ์และฏีกา)

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ

เนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ

ราคา 100 บาท
จัดทำโดย Desire Group