KP-1851 คำอธิบาย วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

360฿

คำอธิบาย

KP-1851  คำอธิบาย วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 360 บาท
จัดทำโดย อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง