KP-1850 จำตัวบทสำคัญ – 79 มาตรา – ป.วิ.อาญา

120฿

คำอธิบาย

KP-1850  จำตัวบทสำคัญ – 79 มาตรา – ป.วิ.อาญา

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 120 บาท
จัดทำโดย The Justice Group