KP-1845 พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยาน แพ่ง-อาญา

165฿

คำอธิบาย

KP-1845   พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยาน แพ่ง-อาญา

 

พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยาน แพ่ง-อาญา

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559

ราคา 165 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์