KP-1842 คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน

215฿

คำอธิบาย

KP-1842  คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 215 บาท
จัดทำโดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้พิพากษา)