KP-1836 คำอธิบาย ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

250฿

คำอธิบาย

KP-1836   คำอธิบาย ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ