KP-1829 หลักกฎหมายว่าด้วย องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

180฿

คำอธิบาย

KP-1829  หลักกฎหมายว่าด้วย องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2560

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนันท์