KP-1827 พระราชบัญญัติล้มละลาย ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

115฿

คำอธิบาย

KP-1827  พระราชบัญญัติล้มละลาย ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

 

พระราชบัญญัติล้มละลาย

ราคา 115 บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)