KP-1819 ระเบียบการจัดสวัสดิการ พิมพ์ พ.ศ.2552

30฿

คำอธิบาย

KP-1819  ระเบียบการจัดสวัสดิการ พิมพ์ พ.ศ.2552

 

สารบัญ

1.ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

2.สวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548

ราคา 30 บาท

จัดทำโดยสูตรไพศาล