KP-1804 พระราชบัญญัติ ล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ New version 1.60

170฿

คำอธิบาย

KP-1804  พระราชบัญญัติ ล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ New version 1.60

พรบ. ล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ New version 1.57

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A5

 

ราคา: 170 บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)