KP-1802 ตัวอย่าง คดีนักการเมือง

250฿

คำอธิบาย

KP-1802  ตัวอย่าง คดีนักการเมือง

จำนวน: 377 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

 

สารบัญ
– ยึดทรัพย์ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร
– จำคุกรัฐมนตรีสาธารณสุข
– ยุบพรรคประชาชน
– คุณสมบัตินักการเมือง
– คณะกรรมการการเลือกตั้ง
– ผู้มีสิทธิ – ผู้ไปใช้สิทธิ
– วุฒิการศึกษา – การนับคะแนน
– ข้ออ้างและข้อหา แสดงข้อเท็จจริง
– พิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
– ใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย – สินสภาพ ส.ส.
– ศาลวินิจฉัย – สอบสวนดำเนินคดี
– ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
– ใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย – สิ้นสภาพ ส.ส.
– ศาลวินิจฉัย – สอบสวนดำเนินคดี
– ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
– เอกสารหลักฐาน – ค่าใช้จ่าย
– ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
– คณะกรรมการตรวจนับคะแนน
– คดีประวัติศาสตร์จำคุกอธิบดีกรมอัยการ
– วัดธรรมนิการามวรวิหาร (ที่ดินบริษัทอัลไพน์)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สุริยา พงษ์สุริยา