KP-1793 คู่มือพิชิต ใบอนุญาตทนายความ (พร้อมแนวการสอบปากเปล่า)

590฿

คำอธิบาย

KP-1793   คู่มือพิชิต ใบอนุญาตทนายความ (พร้อมแนวการสอบปากเปล่า)

คู่มือพิชิต ใบอนุญาตทนายความ (พร้อมแนวการสอบปากเปล่า)

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2558
จำนวน: 383 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

สารบัญ
– การสอบเพื่อขอใบอนุญาต
– หนักสือบอกกล่าว
– คำฟ้องคดีแพ่ง ภาคทฤษฎี
– คำฟ้องคดีอาญา ภาคทฤษฎี
– คำแถลง และคำร้อง ภาคทฤษฎี
– การเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง และคดีอาญา
– การสอบปากเปล่า
– การสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความ
ราคา 590 บาท
จัดทำโดย จุติ สวนรักษา