KP-1790 บันทึกทอง 70 ปี รชฏ เจริญฉ่ำ วิเคราะห์คำสั่งศาลปกครอง, วิเคราะห์คำพิพากษาฏีกา, วิเคราะห์ข้อหารือของอัยการสูงสุด

600฿

คำอธิบาย

KP-1790   บันทึกทอง 70 ปี  รชฏ  เจริญฉ่ำ  วิเคราะห์คำสั่งศาลปกครอง, วิเคราะห์คำพิพากษาฏีกา, วิเคราะห์ข้อหารือของอัยการสูงสุด

 

บันทึกทอง 70 ปี

สารบัญ

วิเคราะห์คำสั่งศาลปกครอง

วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกา

วิเคราะห์ข้อหารือของอัยการสูงสุด

วิเคราะห์ชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด

ภาคผนวก

ราคา 600 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group