KP-1785 ซ้อมตอบก่อนสอบจริงด้วย ตะลุยโจทย์..กับฎีกาใหม่ เล่ม 4

150฿

คำอธิบาย

KP-1785  ซ้อมตอบก่อนสอบจริงด้วย ตะลุยโจทย์..กับฎีกาใหม่ เล่ม 4

จำนวน: 254 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A5

 

สารบัญ
– ตะลุยโจทย์กฎหมายแพ่งพาณิชย์
– ตะลุยโจทย์กฎหมายอาญา
– ตะลุยโจทย์กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ตะลุยโจทย์กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ตะลุยโจทย์กฎหมายลักษระพยาน

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย PPJ Group