KP-1784 คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกา

190฿

คำอธิบาย

KP-1784  คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกา

 

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 190 บาท
จัดทำโดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้พิพากษา)