KP-1783 คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกา

190฿

คำอธิบาย

KP-1783  คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกา

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 190 บาท
จัดทำโดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้พิพากษา)