KP-1750 ถาม – ตอบ ฉบับสมบูรณ์ ล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

240฿

คำอธิบาย

KP-1750  ถาม – ตอบ ฉบับสมบูรณ์ ล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย คมสัน อันโตน