KP-1741 อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 2554

150฿

คำอธิบาย

KP-1741  อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 2554

 

สารบัญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

คดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ราคา 150 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group