KP-1738 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

300฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

KP-1738  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

สารบัญ
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
บทที่ 3 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
บทที่ 4 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
บรรณานุกรม

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย วิญญูชน