KP-1735 คู่มือสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ เหมาะสำหรับสอบ เนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย

185฿

คำอธิบาย

KP-1735  คู่มือสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ เหมาะสำหรับสอบ เนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย

พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2558
จำนวน: 185 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 185 บาท
จัดทำโดย สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒตน์ บุญนันท์