KP-1704 คำอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา

340฿

คำอธิบาย

KP-1704  คำอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A5

ราคา 340 บาท
จัดทำโดย ธานี สิงหนาท (ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา)