KP-1703 คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิ.อาญา และพยานหลักฐาน

180฿

คำอธิบาย

KP-1703  คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิ.อาญา และพยานหลักฐาน

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้พิพากษา)