KP-1698 ประมวลกฎหมาย แพ่ง และ พาณิชย์

120฿

คำอธิบาย

KP-1698  ประมวลกฎหมาย แพ่ง และ พาณิชย์

บรรพ 1-6 (ฉบับปัจจุบัน)

ราคา 120 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group