KP-1659 สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3

380฿

คำอธิบาย

KP-1659  สรุปย่อหลักกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3

ประกอบด้วย

* หุ้นส่วน – บริษัท

* ครอบครัว

* มรดก

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย ดร.จิตฤดี วีระเวสส์