KP-1655 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล

260฿

คำอธิบาย

KP-1655  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
จำนวน: 436 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ (องคมนตรีอดีตประธานศาลฎีกา)