KP-1654 รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (แก้เพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)

140฿

คำอธิบาย

KP-1654  รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (แก้เพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559

 

ราคา 140 บาท
จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group