KP-1648 ตอบข้อสอบกฏหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 3

100฿

คำอธิบาย

KP-1648   ตอบข้อสอบกฏหมายอย่างไรให้ได้คะแนน  ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 3

สารบัญ

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 3

เขตอำนาจศาล ข้อ 1

ร้องสอด ข้อ 2

คู่ความร่วม ข้อ 3

ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ข้อ 4

แก้ไขคำให้การ ข้อ 5

การพิจารณาโดยขาดนัด ข้อ 6

อุทธรณ์ ฎีกา ข้อ 7

การบังคับคดี ข้อ 8, 9, 10

ถาม-ตอบ พยานข้อ 11, 12,1 3

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจ พยาน วิ.อาญา

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจตาม  วิ.อาญา

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจตาม  ป.พ.พ.

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจตาม ป.อ.

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจตาม  วิ.แขวง

คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจตาม  วิ.เด็ก

ราคา 100 บาท

จัดทำโดย สมชาติ พงษ์พัฒนาศิลป์/ปณิธาน จารุวิเศษศรี