KP-1647 วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1

280฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

KP-1647   วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1

สารบาญ

เขตอำนาจศาล

ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น

การตรวจคำคู่ความ

การขยายหรือย่นระยะเวลา

การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย

การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

ละเมิดอำนาจศาล

การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ

การนั่งพิจารณา

การขอเลื่อนคดี

คู่ความมรณะ

รายงานและสำนวนความ

การลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา

อำนาจฟ้อง

การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ

ร้องสอด

คู่ความร่วม

การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี

อำนาจทนายความ

การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร

คำพิพากษาและคำสั่ง

พิพากษาตามยอม

คำพิพากษาไม่เกินคำขอ

การแก้ไขคำพิพากษา

ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ

คำพิพากษาผูกพันคู่ความ

ฟ้องซ้ำ

ค่าฤชาธรรมเนียม

การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ราคา 280 บาท

จัดทำโดย Jurisprudence Group