KP-1639 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสอบ ภาค3 (อุทธรณ์และฎีกา)

125฿

คำอธิบาย

KP-1639   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสอบ ภาค3 (อุทธรณ์และฎีกา)

เนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสอบ ภาค3 (อุทธรณ์และฎีกา)

ราคา 125 บาท
จัดทำโดย Desire Group