KP-1638 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ ภาค 3(วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น)

100฿

คำอธิบาย

KP-1638  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ ภาค 3(วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น)

เนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค3(วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น)

ราคา 100 บาท
จัดทำโดย Desire Group