KP-1636 คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิ.แพ่ง และ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

200฿

คำอธิบาย

KP-1636  คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย วิ.แพ่ง และ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 222 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้พิพากษา)