KP-1633 คำถาม และ คำตอบ วิ.แพ่ง 100 ข้อ ตามแนวคำพิพากษาฎีกา ใหม่ล่าสุด

200฿

คำอธิบาย

KP-1633  คำถาม และ คำตอบ วิ.แพ่ง 100 ข้อ ตามแนวคำพิพากษาฎีกา ใหม่ล่าสุด

พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2559

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย นายอรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ (กัง) ผู้พิพากษา