KP-1623 บันทึกทอง 70 ปี

600฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

KP-1623  บันทึกทอง 70 ปี

สารบัญ

วิเคราะห์คำสั่งศาลปกครอง

วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกา

วิเคราะห์ข้อหารือของอัยการสูงสุด

วิเคราะห์ชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด

ภาคผนวก

ราคา 600 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group