KP-1612 ประมวลกฎหมายอาญา

40฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

KP-1612  ประมวลกฎหมายอาญา

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

ภาค 2 ความผิด

ภาค 3 ลหุโทษ

ราคา 40 บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)