KP-1596 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขล่าสุด

150฿

คำอธิบาย

KP-1596  ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขล่าสุด

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิการยน 2558
จำนวน: 324 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา