KP-1567 ฉบับสอบ ทบทวนตัวบท ป.วิ. อาญา (แก้ไขใหม่ล่าสุด 2559)

135฿

คำอธิบาย

KP-1567  ฉบับสอบ ทบทวนตัวบท ป.วิ. อาญา (แก้ไขใหม่ล่าสุด 2559)

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2559
จำนวน: 123 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ภาค 2 สอบสวน
ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม

 

ราคา 135 บาท
จัดทำโดย ชัยพร แดงบรรจง (กี) อัยการผู้ช่วย