KP-1564 ประมวลกฎหมาย อาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

150฿

คำอธิบาย

KP-1564  ประมวลกฎหมาย อาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

 

ประมวลกฎหมาย อาญา , วิ.อาญา

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559
ราคา 150 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงศ์พัฒนาศิลป์