KP-1548 แนวคำถาม-หลักการตอบ อาญา วิธีการเขียนตอบข้อสังเกตจากฏีกาที่สำคัญและฏีกาใหม่ที่น่าสนใจ

130฿

คำอธิบาย

KP-1548  แนวคำถาม-หลักการตอบ อาญา  วิธีการเขียนตอบข้อสังเกตจากฏีกาที่สำคัญและฏีกาใหม่ที่น่าสนใจ

วิธีเขียนการตอบ ข้อสังเกตจากฎีกาที่สำคัญและฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

สารบัญ

เจตนา ประมาท พลาด ข้อ 1

ป้องกัน บันดาลโทสะ ข้อ 2

ตัวการ ข้อ 3

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ข้อ 4

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ข้อ 5

ความผิดต่อชีวิต ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ข้อ 6

ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ข้อ 7

กรรโชก ข้อ 8

ชิงทรัพย์ ข้อ 9

ปล้นทรัพย์ ข้อ 10

ราคา 130 บาท

จัดทำโดย นายคมสัน อ้นโตน ผู้ช่วยผู้พิพากษา