KP-1537 ถาม – ฉบับสมบูรณ์ กฎหมายอาญา

190฿

คำอธิบาย

KP-1537  ถาม – ฉบับสมบูรณ์ กฎหมายอาญา

สารบัญ
รวมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
– เจตนา ป้องกัน บันดาลโทสะ พยายาม ข้อ 1
– ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ข้อ 2
– ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ข้อ 3 ข้อ 4
แนวคำถาม-หลักการตอบ วิ.แพ่ง
แนวคำถาม-หลักการตอบ วิ.อาญา
ถาม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ พยานหลักฐาน
ถาม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
ถาม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ กฎหมายอาญา

 

ราคา 190 บาท
จัดทำโดย คมสัน อ้นโตน