KP-1532 ตอบข้อกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 2558

360฿

คำอธิบาย

KP-1532  ตอบข้อกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 2558

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

ราคา 360 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์