KP-1530 ท่องตัวบท อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

200฿

คำอธิบาย

KP-1530  ท่องตัวบท อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย The Success Group